Develop - Lightroom

Save preset WB

Để tạo cân bằng trắng cho *.JPG

  
 1. Định dạng file *.JPG
 2. *.Raw
  1. Solo mode
  2. Profile of pictures
  3. WB
   1. Use preset
   2. Temprete
   3. Pen WB

     
     

  4. Expose - tăng, giảm khẩu độ
  5. Recovery - Cứu sáng: lấy thêm chi tiết cho vùng sáng
  6. Black - thêm độ đậm đặc của vùng tối, đẫn tới có thể mất chi tiết vùng tối, sau đó cứu tối bằng
  7. Fill light
  8. Bightness - thêm đọ tương phản vùng midtone

    
    

    
    

    
    

    
    

Tone cuve

Strong contrast

Chỉnh contrast

 
 

Selective - local ajsustment - tácđộng đến từng phần nhỏ hơn của tấm hình

K - Ajustmen brush

Mịn da - soften skin clarity = -100

Nếu

 
 

Iris inhen - mắt sáng

 
 

Đoge chìm xuống

 
 

Burn nổi lên

 
 

Màu sắc & độ sharp

 
 

Virbran

Nâng màu ủ dột

 
 

Saturation

Nâng - làm màu nào cũng tăng

 
 

 
 

 
 

 
 

Hue - sự thực thay đổi màu sắc

Saturation - thay đổi nồng độ

 
 

Tương phản làm trước màu sắc

1 comments:

Phuot Photo said...

Con đường nhiếp ảnh đang bị gián đoạn (^_^)

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Modified by Pavel Hai