Tiền bạc

Tien bac...!

"Bạn hãy nhớ: thì giờ là vàng bạc, tín dụng là vàng bạc... Bạn hãy nhớ: bản chất của tiền là sinh sản dồi dào, tiền đẻ ra tiền, và con cái của tiền lại đẻ ra tiền dễ dàng hơn nữa, và cứ thế mà tiếp tục. Năm quan được sử dụng có giá trị bằng sáu; sử dụng nữa có giá trị bằng bảy quan hai và cứ tỷ lệ như thế mà tiếp tục mãi cho đến một đồng tiền vàng. Đầu tư càng nhân lên càng lớn và lợi nhuận sản sinh càng lúc càng nhanh. Kẻ nào giết một con heo cái đang mang thai tiêu diệt luôn cả một dòng họ cho đến cả ngàn thế hệ. Kẻ nào phung phí một đồng tiền vàng tiêu diệt luôn tất cả những gì mà đồng tiền đó có thể sản xuất, và như thế cho đến hàng trăm quan".

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Modified by Pavel Hai