[guitar] Những bài học cơ bản

Một cái cây sẽ phát triển gốc rễ trước khi có thể mọc thêm cành, thân và lá. sâu rễ bền gốc thì khả năng phát triển thêm càng lớn, nhưng nếu không thể mọc được cành lá nào thì gốc rễ cũng vứt đi. Chính vì vậy cần phát triển cân bằng cả bề nổi và bề sâu, cả bên trong lẫn bên ngoài.
1. Học về thế ngồi, cầm đàn cho vững, thao tác cho đúng
 2. Học thao tác tay trái, tay phải và phối hợp hai tay cho ăn ý.
Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được bằng một sự nỗ lực và bền bỉ, kiên trì thực tập
0 comments:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Modified by Pavel Hai